Menu

Verzending & Retours

1. Levering/beschikbaarheid van goederen

1.1 U vindt op onze website de gemiddelde leveringstermijn van de goederen. Merk op dat deze gemiddelde leveringstermijn slechts een schatting is en dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen indien deze niet wordt nageleefd.

1.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor kosten die u als gevolg van een laattijdige levering zou oplopen. Wij raden u aan om geen plaatsers te boeken voordat u de goederen hebt ontvangen.

 

2. Risico/eigendom

2.1 Het eigendomsrecht van de goederen gaat pas op u over vanaf het moment dat we de volledige betaling (in beschikbare middelen) hebben ontvangen van alle sommen die verschuldigd zijn voor:

2.1.1 de goederen, en

2.1.2 alle andere sommen die u ons om eender welke reden verschuldigd bent of zult zijn.

 

3. Recht op annulering en retourprocedure

3.1 U hebt het recht om de overeenkomst op elk ogenblik te annuleren, zonder betaling van bijkomende kosten en zonder een reden op te geven, tot 14 dagen nadat u de goederen hebt ontvangen (hierna ‘Opzeggingsperiode’).

3.2 Om gebruik te maken van uw recht op annulering, moet u onze Klantendienst bellen om uw beslissing om de overeenkomst te annuleren te melden (+32 (0)51 49 20 01). Merk op dat de Klantendienst u de details van de bestelde goederen zal vragen (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het bestelnummer).

3.3 Na uw telefonische opzegging zullen wij via e-mail (naar het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt) bevestigen dat de overeenkomst geannuleerd is.

3.4 Behalve in het geval van defecte of verkeerd beschreven goederen bent u, als u na de ontvangst van de goederen gebruik maakt van uw recht om het aankoopcontract op te zeggen, verantwoordelijk voor de retour van de goederen naar Lampe Textiles, op uw kosten en risico, met een vervoerwijze naar keuze. De goederen en de verpakking moeten worden teruggestuurd naar Lampe Textiles, Kanegemstraat 29, 8700 Tielt, België, in een perfecte staat om ze opnieuw te verkopen. Dit moet zonder onnodige vertraging gebeuren en hoe dan ook nooit later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop u ons kennis hebt gegeven van uw beslissing om de overeenkomst te annuleren, in overeenstemming met deze voorwaarde.

3.5 Wij zullen elke som die u hebt betaald zonder onnodige vertraging terugstorten, hoe dan ook niet later dan 30 dagen vanaf de dag dat wij in kennis werden gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te annuleren.

3.6 Behalve in het geval van defecte of verkeerd beschreven goederen kunnen wij, als de goederen niet worden teruggestuurd volgens de bepalingen van deze Algemene voorwaarden, u een som aanrekenen die gelijk is aan de kosten die wij oplopen door uw verzuim om de goederen volgens deze Algemene voorwaarden terug te sturen.

 

4. Verzendingskosten

 

Land

 

Verzendingskosten 

 

Minimaal aankoopbedrag voor gratis verzending 

 

Belgium

€11 €150

Netherlands
Luxembourg

€15 €150
Austria
Germany
Denmark
France
Monaco
United Kingdom
€17,50 €150

Czech Republic
Croatia
Hungary
Poland
Slovenia
Slovakia

€25 €200

Spain
Ireland
Italy
Portugal

€35 €300

Switzerland 
Finland
Greece
Sweden
Andorra
San Marino
Norway
Liechtenstein

€40 €450

Bulgaria
Estonia
Latvia
Lithuania
Romania
Turkey

€50 €550

Canada
United States

€55

€550

Australia
New Zealand
Singapore

€65 €550

Andere

€75 €550